سفال ونقاشی روی سفال

سفال كهن، اين مشتي خاك و گل كه به دست مردي ناشناخته و هنرمند شكل گرفته و نقشهائي بر آن اضافه شده و به دست ما رسيده است ، پيامي است گويا و آموزنده از سازندگان و نقش‌آفرينان آنها كه بايد با دقت و حوصله مورد مطالعه و بحث قرار گيرند. با بهره‌هائي‌كه باستان‌شناسان و محققان از سفال و به ويژه از نقوش موجود در روي آنها ، براي شناسائي تمدنها و شيوه‌هاي گ...

سفال كهن، اين مشتي خاك و گل كه به دست مردي ناشناخته و هنرمند شكل گرفته و نقشهائي بر آن اضافه شده و به دست ما رسيده است ، پيامي است گويا و آموزنده از سازندگان و نقش‌آفرينان آنها كه بايد با دقت و حوصله مورد مطالعه و بحث قرار گيرند. با بهره‌هائي‌كه باستان‌شناسان و محققان از سفال و به ويژه از نقوش موجود در روي آنها ، براي شناسائي تمدنها و شيوه‌هاي گوناگون زندگي سازندگان آنها مي‌گيرند، بايد گفت كه نقوش روي سفالهاي پيش از تاريخ در واقع خط و نوشته مردم آن روزگار بوده است و بعدها نيز از خلاصه شدن و شكل گرفتن همين نقوش خطوط اوليه و تصويري به وجود آمده و به وسيله همين تصاوير وقايع تاريخي و رويدادها و شيوة انديشه و زندگي و مردم روزگار گذشته مجسم گرديده و به دست بشر امروز مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. با توجه به اين مسائل از ساليان دراز سفال مورد توجه مخصوص باستان‌شناسان قرار گرفت و وسيله‌اي براي شناخت و مطالعه تمدنهاي گوناگون گرديد با ويژگيهائي‌كه سفال هر تمدن و هر سرزمين از نظر ساخت و جنس و رنگ و نقوش دارد شناسائي تمدنها آسانتر و عملي‌تر مي‌گردد و باستان‌شناسان با مقايسه كاوشهاي باستان‌شناسي وگمانه‌زنيها ، تمدنها را شناخته و طبقه‌بندي مي‌كنند.

در واقع سفال بزرگترين كمك و خدمت را به شناسائي تمدن عصر خود مي‌نمايد. در يك حفاري بدون سفال در صورتي‌كه تمدن قبلاً شناخته شده باشد، شناسائي مشكل‌تر مي‌نمايد ولي با به دست آمدن سفال، بصورت ظروف سالم يا حتي خردشده، و با مطالعه و مقايسه آنها با سفالهاي شناخته شده پيشين، تمدن مورد نظر باز شناخته مي‌شود. گذشته از اهميتي كه سفال از ديدگاه باستان‌شناسان دارد، بايد همه مردم به ويژه كساني‌ كه به جهاتي با سفالهاي قديمي، مخصوصاً سفالهاي پيش از تاريخ، سروكار پيدا مي‌كنند، به اهميت آنها پي‌ ببرند و در رساندن آنها به دست مطلعين كوتاهي نكنند چه بسا كه يك تكه سفال و يا يك ظرف سفالين كه در پاي تپه‌اي و يا به هنگام كندو‌كاو زمين و ديگر مواقع به دست مي‌آيد سرنخي باشد از تمدن نهفته در دل خاك كه بايد به وسيله كاوشگران بيرون كشيده و شناخته گردد. امروزه سفال نقش و اهميت خود را در زندگي روزمره به خاطر وجود فلزات و ديگر مواد محكم از دست داده و تقريباً بصورت تزئيني درآمده است. البته در بعضي از شهرها و دهات به ويژه همدان هنوز كارگاههائي براي ساختن سفال و عرضه آنها به بازار وجود دارد و در كارگاههاي وزارت فرهنگ و هنر نيز سفالهائي با طرح و فرم امروزي، و فقط به خاطر جنبه هنري و زيبائي آن، ساخته و پرداخته مي‌شود كه بسيار زيبا و ارزنده است.

در ادوار گذشته، به ويژه در دوران‌هائي كه هنوز بكار بردن فلزات گسترش زيادي نيافته بود ظروف سفالين كه به اشكال گوناگون ساخته شده بود در همه موارد زندگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. از طرفي درون و بيرون ظروف سفالين وسيله و مكاني بود براي تجلي پيام هنرمندان و شايد هم انديشمندان و بينشوران و بايد گفت كه اين مردم چه گزينش خوب و به جائي كرده‌اند زيرا هيچ‌چيز، نمي‌توانست مانند سفال امانت‌دار و نگهدارنده پيام آنان باشد. فراواني و شكل‌پذيري و همچنين دوام زياد سفال سبب گرديده كه امروزه ما در جاده‌اي تقريباً هموار و آسان تا دورانهاي بسيار دور و گذشته و تاريخ زندگي انسان پيش برويم. صورتگران سفالها حتي بيشتر ظروف مورد مصرف كارهاي عادي و ناچيز روزمره را نيز به نقشي دلپذير و گويا آراسته‌اند. اين خود مي‌رساند كه آنها سفال را تنها از نظر يك وسيله برآورنده نيازهاي عادي زندگي نمي‌نگريسته‌اند بلكه آن را وسيله‌اي براي رساندن پيام خود مي‌دانسته‌اند. و بخصوص براي ارضاء عطش زيباپسندي خود ظروف سفالين را اين چنين زيبا و دل‌انگيز از كارگاه خود بيرون مي‌داده‌اند.

بیشتر

سفال ونقاشی روی سفال  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.