نقش برجسته و تابلو

نقش‌برجسته حجمی است از یک سو بسته و محدود که در آن اشیاء کم‌وبیش به صورت برآمده از سطح نمایش داده شوند. روی هم‌رفته نقش‌برجسته حالتی میان مجسمه‌سازی و نقاشی دارد؛ که معمولاً بدون رنگ‌پردازی ساخته می‌شوند.

طراحی و اجراء نقش برجسته، با استفاده از انواع گل، مثل گل رس و کائولین و یا فوم فشرده شده و خمیر مجسمه سازی و دیگر متریالها، همه و همه به تنهای...

نقش‌برجسته حجمی است از یک سو بسته و محدود که در آن اشیاء کم‌وبیش به صورت برآمده از سطح نمایش داده شوند. روی هم‌رفته نقش‌برجسته حالتی میان مجسمه‌سازی و نقاشی دارد؛ که معمولاً بدون رنگ‌پردازی ساخته می‌شوند.

طراحی و اجراء نقش برجسته، با استفاده از انواع گل، مثل گل رس و کائولین و یا فوم فشرده شده و خمیر مجسمه سازی و دیگر متریالها، همه و همه به تنهایی و یا بصورت ترکیبی می توانند در چهارچوب معماری و دکوراسیون داخلی و در ساخت آثار هنری خاص و یا آثار حجمی و تندیس نقش بسزایی داشته باشند.

شناخت متریالها و کاربرد آنها با توجه به عنوان و موضوع تعیین شده در دیزاین داخلی و طراحی داخلی، به همراه ذوق و اندیشه هنرمندش، بعنوان مهندس معمار و یا دیزاینر داخلی، معجزه می کند. با شناخت درست و کامل از متریالها، خلاقیت هنرمند آن کاری را می کند که هر بیننده ای را به تحسین وامیدارد، شگفتی می آفریند و ماندگار می گردد.

سینه ی تاریخ، آرشیوی است از ماندگارترین و اعجاب انگیزترین رویدادهای زمانه ی خود که گویای فرهنگها و تمدن های بزرگ و کهن بوده است. هر نقش و نگاری با ما سخن می گوید ، رنگها و لعاب ها ما را مسحور خود می کنند و بخود می خوانند و این شیفتگی رازو رمزی است که در دل خاکش نهفته است.

تابلوهای نقش برجسته در معماری و دکوراسیون داخلی جایگاهی دارد که هیچ هنرمند و یا هیچ بیننده ای، منکر آن نمیتواند باشد، به شرط آنکه به نسبت فضا و موضوع کاری خود، امین و صادق باشیم و به معجزه نقوش برجسته و یا طراحی با گل و خلاقیت با آن باور و ایمان داشته باشیم.

بیشتر

نقش برجسته و تابلو  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.