صنایع چوب

محصولات چوبی که توسط ابزار و وسایل مختلف از جمله دستگاه خراطی ، وسایل نجاری نظیر اره ، رنده ، سوهان ، مغار و غیره طرحها و نقوش هنری ایجاد می گردد. همچنین تولید فرآورده های چوبی که با استفاده از روکش حاصله از به هم چسباندن قطعات کوچک چوب و فلزات و استخوان ساخته می شود .

این هنر شامل رشته های زیر می باشد :

 

- احجام چوبی سنتی ( پیکر تراشی )       ...

محصولات چوبی که توسط ابزار و وسایل مختلف از جمله دستگاه خراطی ، وسایل نجاری نظیر اره ، رنده ، سوهان ، مغار و غیره طرحها و نقوش هنری ایجاد می گردد. همچنین تولید فرآورده های چوبی که با استفاده از روکش حاصله از به هم چسباندن قطعات کوچک چوب و فلزات و استخوان ساخته می شود .

این هنر شامل رشته های زیر می باشد :

 

- احجام چوبی سنتی ( پیکر تراشی )                       - کپو بافی

- ارسی سازی                                               - کنده کاری روی چوب

- بامبو بافی                                                 - گره چینی

- ترکه بافی ( ارغوان بافی ، مروار بافی ، چم بافی )     - محرق چوب

- حصیر بافی ( بوریا بافی ، بادبزن بمپور )               - مشبک کاری

- خاتم کاری                                                 - معرق چوب

- خراطی                                                   - معرق منبت

- ساز های سنتی                                           - منبت چوب

- سوخت روی چوب                                       - نازک کاری

- قواره بری                                               - نقاشی روی چوب

بیشتر

صنایع چوب  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.