کارگاه عروسک سازی خانم همه خانی

اطلاعات

محصولات جدید

محصولات ویژه

در حال حاضر محصول ویژه‌ای موجود نیست.

Our stores

برچسب‌ها

کارگاه عروسک سازی خانم همه خانی

خانم فرح همه خانی متولد 1346 مدتی طولانی است که در زمینه صنایع دستی فعایت دارد و عضو مرکز توسعه و گسترش صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی می باشد و ایشان سابقه کمک به رونق تجارت و کسب و کار و بر گزاری همایش و نمایشگاههای کشوری را دارا می باشد.

 

ایشان دارای مدارک مختلف هنری و کارشناسی صنایع دستی و میراث فرهنگی می باشند و در حال حاضر در حال تو...

خانم فرح همه خانی متولد 1346 مدتی طولانی است که در زمینه صنایع دستی فعایت دارد و عضو مرکز توسعه و گسترش صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی می باشد و ایشان سابقه کمک به رونق تجارت و کسب و کار و بر گزاری همایش و نمایشگاههای کشوری را دارا می باشد.

 

ایشان دارای مدارک مختلف هنری و کارشناسی صنایع دستی و میراث فرهنگی می باشند و در حال حاضر در حال تولید و طراحی عروسکهای بومی و قومی و محلی می باشند که کار اولیه ایشان به موزه عروسکهای ایران تعلق گرفته است.

بیشتر

کارگاه عروسک سازی خانم همه خانی  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.